Dječija trka Novi Grad

Događaj “Šest gradova, šest avantura” održan je u Novom Gradu u organizaciji Srce Pegaza i imao je za cilj okupljanje djece uzrasta od 9 do 14 godina. Ovaj događaj promovisao je zdrave životne navike i istovremeno promovisao grad Novi Grad kao turističku destinaciju.

Djeca su se tahmičila u različitim sportskim i zabavnim aktivnostima, što je bilo idealno za promicanje zdravog načina života i timske igre. Također, ovaj događaj je imao za cilj da djeca steknu nova prijateljstva, unaprijede svoje komunikacijske i organizacijske vještine i pritom se odlično zabave.

Hellena je bila jedan od sponzora ovog događaja i pružila je podršku u promovisanju zdravih higijenskih navika među djecom. Također, ovaj događaj je iskorišren u svrhu promocije proizvoda i tom prilikom su poklonjenj Hellena Baby Care paketi za djecu, što je bilo sjajno iznenađenje za učesnike ovog događaja.